Co jeżeli pojazd nie przeszedł pozytywnie przeglądu technicznego?

Nie każdy przegląd techniczny pojazdu kończy się tym, iż jego właściciel otrzymuje wynik pozytywny.

Jeżeli auto jest niesprawne lub posiada pewne braki w wyposażeniu to diagnosta niestety nie może wydać pozytywnej oceny przejścia przeglądu.

Co wówczas się dzieje? Jeżeli samochód otrzyma wynik negatywny to obowiązkiem osoby, która dokonywała przeglądu, jest poinformować o tym właściciela pojazdu.

Właściciel musi otrzymać stosowne zaświadczenie, w którym wskazane będą te wszystkie elementy, które w aucie wymagają naprawy.

Kierowca jest zobowiązany naprawić wszystkie usterki – jeżeli dokona tego w ciągu dwóch tygodni od daty wykonania pierwszego przeglądu to wówczas zapłaci w serwisie jedynie za ponowne zbadanie naprawionych części.

Jeżeli natomiast kierowca pojazdu dokona naprawy w dłuższym terminie, to przy kolejnym przeglądzie będzie już musiał ponieść koszty całej usługi, czyli około stu złotych za pełne badanie pojazdu.

Nowoczesny analizator spalin wykonuje wiele pomiarów jednocześnie