Czy stres może powodować depresję?

Depresja uważana jest za chorobę cywilizacyjną. Wiele osób zmaga się z tą poważną chorobą. Przyjaciele i krewni często nie dostrzegają objawów depresji, ponieważ chory z pozoru może prowadzić normalne życie. Depresja wywoływana jest przez wiele czynników. Do jednych z nich zalicza się stres.

Długotrwały stres powoduje powstanie napięcia emocjonalnego. To z kolei prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Część osób tłumi w sobie negatywne emocje, co dodatkowo zwiększa poziom stresu. Efektem tego jest m.in.

www.nawozenieroslin.com.pl

narastająca frustracja, poczucie bezradności i osamotnienia. Automatycznie dochodzi do pogorszenia się nastroju. Jeśli trwa to długotrwale może skutkować depresją. Do objawów depresji zalicza się smutek, izolację, brak motywacji, brak zainteresowania dotychczasowymi czynnościami. Jeśli depresja nie jest leczona, jej konsekwencje mogą być poważne.

Z tego powodu tak ważne jest nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Obecnie można tego dokonać na wiele sposobów.

chrapanie