Przegląd silnika oraz elementów bezpieczeństwa

Podczas przeprowadzania podstawowego przeglądu technicznego pojazdu wykonuje się m.in.

kontrolę silnika oraz elementów bezpieczeństwa. Przegląd silnika przebiega dwuetapowo.

W pierwszej części badania diagnostyk dokonuje analizy spalin jakie silnik wydziela. W tym zakresie silnik musi spełniać określone normy odnośnie emisji spalin – jeżeli je przekroczy to pojazd nie zakończy przeglądu z pozytywnym wynikiem.

W drugim etapie badania silnika kontroluje się układ wydechowy oraz ewentualne wycieki. Jeżeli np.

pojazd ma za głośny wydech lub z silnika wycieka olej to auto takie również nie uzyska pozytywnego wyniku z przeglądu. Natomiast odnośnie elementów bezpieczeństwa bada się pasy, napinacze pasów oraz poduszki powietrzne.

Każdy pojazd musi mieć tyle pasów, ile posiadał w momencie, gdy wyjeżdżał z fabryki. Sprawdza się też aktywność poduszek powietrznych, czy są sprawne oraz czy nie posiadają żadnych widocznych uszkodzeń.

Diagnosta sprawdzi także klakson oraz wycieraczki jako elementy bezpieczeństwa pojazdu.