Przestępstwa a używki

Alkohol i narkotyki to prawdziwa plaga XXI wieku.

Ich spożycie, zwłaszcza w nadmiernych ilościach, nie tylko powoduje szkody w organizmie, ale i w znacznym stopniu zaburza świadomość.

Osoby, przebywające pod wpływem którejś z niebezpiecznych, uzależniających substancji, bardzo często nieświadomie krzywdzą innych – czasem najbliższych, a czasem zupełnie przypadkowe jednostki.

Znajdując się pod wpływem wszelkiego rodzaju używek, bardzo często dokonuje się przestępstw.

Problem ten zwykle dotyka osób młodych, podatnych na wpływy otoczenia oraz ulegających modzie na narkotyki i alkohol.

Substancje odurzające wpływają na ogląd świata, więc osoby, które je zażywają, nie mają pojęcia, co się wokół nich dzieje.

Nie będąc świadomymi swoich czynów, mogą się posunąć do kradzieży, zniszczenia mienia, a nawet do zabójstwa kogoś, kogo na co dzień darzą sympatią lub miłością.

Kiedy ktoś dokonuje czynu zabronionego, przebywając pod wpływem substancji odurzającej, zazwyczaj decyduje się o stanie jego niepoczytalności w chwili dokonywania danego przestępstwa czy wykroczenia.

zamykanie naczynek cena poznań