Przestępczość wśród młodzieży

Niestety, w dzisiejszym świecie coraz więcej młodych ludzi sięga po broń, a do rozwiązywania swoich spraw używa głównie siły.

Liczba nieletnich przestępców z roku na rok wzrasta i nic nie zapowiada wyraźnej zmiany na lepsze.

Wśród wykroczeń, jakich najczęściej dopuszcza się młodzież, są przede wszystkim: pobicia, rozboje i kradzieże, zdecydowanie rzadziej natomiast zabójstwa.

Wpływ na niewłaściwe zachowanie młodzieży, takie jak chociażby przejawy przemocy wobec innych, ma na pewno sytuacja rodzinna.

Dużo częściej na złą drogę schodzą młodzi ludzie, którzy wychowują się w trudnych warunkach.

Dzieci są wrażliwe na wszelkie zmiany oraz nienaturalne zachowania pozostałych domowników, dlatego też często nie radzą sobie z zastaną sytuacją i próbują działać.

Bardzo łatwo ulegają wpływowi otoczenia oraz naśladują wzorce, wyniesione z domu.

Dokonując aktów przemocy, młodzi ludzie często chcą dać pokaz swojej siły, zaimponować kolegom, którzy wreszcie zaczną ich traktować poważnie.

W przypadku kradzieży bardzo rzadko zmusza ich do tego sytuacja materialna – zwykle chodzi o zakład bądź rozrywkę, dostarczającą odrobiny adrenaliny.

http://thea.pl/produkty/nawilzenie-i-ochrona/hydrabak układ odpornościowy